Carica_Milica

Carica Milica Hrebeljanović (Nemanjić) -

Sestra srpskih vitezova, čuvenih 9 Jugovića i ćerka velikog Jug Bogdana, rođena je 1335. a sa samo 18 se udala za Lazara Hrebeljanovića, poznatijeg kao Cara Lazar. Nakon smrti njenog muža u boju na Kosovu, preuzela je sve državničke poslove na sebe, a posebno domen diplomatije. Bila je majka sedmoro dece, omiljena u narodu. U manastiru Ljubostinji provela je svoje poslednje dane, gde je i preminula 11. novembra 1405. godine. Na istom mestu je i sahranjena.