Ruska reč „Kremlj“, je reč koja označava utvrenje iz Srednjeg veka, podignuto u centru grada (naseljenog mesta). Moskovski Kremlj je jedna od najvećih svetskih atrakcija, međutim nije jedini. Na teritoriji Ruske federacije ih ima na desetine, a jedina razlika između moskovske i svih ostalih, jeste što se prestonički Kremlj piše velikim slovom. U XVIII i XIX veku ove građevine su razrušene, te izgubile osnovnu funkciju, a ono što je preostalo, pretvoreno je u muzejske eksponate.

 

moskovski_kremlj

Foto: Moscow Russian

Moskovski Kremlj. Podignut je između XII i XV veka. Ima trouglastu osnovu i zidine koje su visine 12 metara a ukupne dužine 2.200 metara. Kancelarije predsednika Rusije nalaze se iza ovih zidina. Postoji tvrdnja da se negde ispod ovih zidina nalazi biblioteka Ivana Groznog.

 

pskovski_kremlj

Pskovski kremlj, ili „ruska Pompeja“, kako se još naziva, izgraen je tako, da je samo u XV veku izdržao čak 26 opsada, jer je ovaj grad najzapadniji grad Rusije i važna veza sa Evropom. Danas se smatra drevnom tvrđavom u centru grada, sazidan na temeljima starog utvrđenja od drveta iz VIII veka.

 

tula_kremlj

Foto: Geocaching

Kremlj u Tuli, gradu koji je važan po vojnoj industriji, projektovali su isti italijanski projektanti koji su osmislili i moskovski Kremlj. Da su uradili dobar posao, svedoči podatak, koji kaže da je ovo utvrenje odbilo sve do jednog, tatarske napade. Zbog toga, a i zbog toga što je izdržao napade u II Svetskom ratu, grad je dobio titulu „grad heroj“.

 

novgorodski_kremlj

Foto: Newsweek

Novgorodski kremlj štiti UNESCO, jer je ovo moguće najstarija tvrđava na tlu Rusije, koja je postojala već 1044. godine. Zove se još i Novgorodski detinec i odoleva zubu vremena u samom centru Velikog Novgoroda. Utvrenje je osnovao knez Vladimir Jaroslavič, sin slavnog Jaroslava Mudrog.

 

rostovski_kremlj

Foto: Magic-Ays.com

Rostovski kremlj, koji se još naziva i „Mitropolitov dvor“, jedini je kremlj u Rusiji, koji nije izgraen za potrebe odbrane, već kao sedište pravoslavne crkve Jaroslavske oblasti. Od 1998. godine i ovaj kremlj je na listi UNESCO-a. Predstavlja remek delo koje je nastalo kombinacijom stare ruske arhitekture i pravoslavnog crkvenog slikarstva.

 

astrahanski_kremlj

Foto: Sputnik Srbija

Astrahanski kremlj, čuva istorijski grad Astrahan, koji se nalazi u blizini mesta gde se reka Volga uliva u Kaspijsko jezero. Temelji ovih zidina postavljeni su u doba vladavine čoveka koji se zvao Ivan Grozni, a štite veliko umetničko bogatstvo i priličan broj muzeja.

 

tobolski_kremlj

Foto: Telegraf

Tobolski kremlj nalazi se na visokoj obali reke Irtiš. Ovo se smatra jedinim kamenim kompleksom na teritoriji Sibira. Gleda na rt Trojstva i sazidan je u ranom XVIII veku. Grad sa oko 100.000 stanovnika smeten je istočno od planine Ural. Izgradnju ovog netipičnog kamenog kremlja, naredio je sam Petar Veliki.

 

kremlj_niznji_novgorod

Foto: misanec.ru

Kremlj Nižnjeg Novgoroda je utvreni kompleks, koji je ujedno i sedište guvernera Nižegorodske oblasti, gradonačelnika grada i opunomoćenog predstavnika predsednika Ruske Federacije. Sazidan je u XVI veku.

 

kazanjski_kremlj

Foto: alexbutakov.me

Kazanjski kremlj je istorijsko utvrđenje čiju je gradnju naredio još Ivan Grozni u XVI veku. Posebna je po tome jer se unutar njenih zidina nalazi Katedrala Uznesenja, jedina ruska crkva sa šest stubova i pet kupola, kao i jedna džamija.

kremlj_u_kolomni 

Kremlj u Kolomni, na prvi pogled, a i po drugim odlikama, sličan je moskovskom Kremlju. Bio je deo sistema Velike odbrambene linije, a zahvaljujući caru Nikolaju I, u potpunosti su sačuvane svih 17 kula, kao i najveći deo zidina. Naziva se još i „Crvena tvrđava“. Kada je sazidana, davne 1521. godine, bila je jedna od najvećih na svetu.

Naslovna fotografija: sh.wikipedia.org