mahatma gandi

Hleba i kreativnosti!

Kreativnost. Kategorija koje, kako izgleda, iz dana u dan sve više ponestaje. Prihvatanje modernih trendova razmišljanja, oblačenja i ponašanja, put su u jednom...

Mudrosti velike duše

Njegovo pravo ime bilo je Mohandas Karamčad Gandi, a slavni Rabindranat Tagore kumovao je imenu po kome ga je upamtila cela planeta – Mahatma Gandi, što u prevo...