Natalija_Obrenović

Kraljica Natalija Obrenović - Rođena je u Firenci, a bila je supruga Kralja Milana Obrenovića. Njihov brak je prekinut razvodom 1888. godine, iako je zvaničan raskid braka u XIX veku bio nepojmljiv. Milan Obrenović je ostavio ženu, jer je verovao da spletkari protiv njega i ugrožava mu apsolutnu vladavinu. Ipak bivša kraljica nije bila prognana, u Srbiji je mogla da boravi zbog dece, ali samo kada on nije u zemlji. 1902. godine promenila je veru i postala katolik.