nalazišta smaragda

Raskoš obojen zelenom bojom

Po težini, smatra se najvrednijim dragim kamenom. Nalazišta smaragda rasuta su širom celog sveta. Zajedno sa rubinom, dijamantom i safirom, spada u grupu najsku...