Jerina_Branković

Jerina Branković - Rođena je oko 1400. godine u Grčkoj kao Irina Kantakuzin. U srpskoj istoriji poznatija je kao Prokleta Jerina, žena Despota Đurđa Brankovića. Sa njim je dobila četvoro dece, sinove Grgura, Stefana, Lazara i ćerku Katarinu. Narod je iz brojnih, po malo neobjašnjivih razloga nije voleo. Legenda kaže da su po njenoj naredbi za zidanje Smederevske tvrđave, kao vezivna masa korišćena i jaja, u doba velike gladi. Takođe u narodu postoji verovanje da ju je otrovao sin Lazar.