Draga_Mašin

Kraljica Draga Mašin (Obrenović) - Rođena je u Gornjem Milanovcu kao ćerka trgovca. Zbog svog karaktera, porekla i razlike u godinama (12 godina starija od kralja), bila je često osporavana u narodu. Iako se dugo krilo da nije mogla suprugu da rodi naslednika, pa je čak pola godine obmanjivala i samog Kralja Aleksandra o svojoj lažnoj trudnoći, on ju je i pored svega iskreno voleo i  bio uz nju do atentata.