puno fioka

Ono, samo moje, tajno mesto

Beg od stvarnosti, svakodnevice, buke koju stvara mikser, dete koje se rasplakalo, komšinicine štikle po stepeništu ili bušilica na dnu ulice, danas znači luksu...