deda unuci

Dekine mudrosti

Kada se sećamo svojih starijih članova porodice, nekako, uvek se češće setimo bakinih kolača, nego dekinih rukotvorina. Pre se setimo bakinih mekih ruku koje su...