blesave mace

Foto: templeandwebster.com.au

Zabava, samo njima podređena

Ako spadate u grupu onih, koji svoju macu doživljavaju više kao člana porodice nego kao životinju sa kojom delite životni prostor, i ako ste spremni za to stvor...