Ljudi koji su umeli da naprave korisnu stvar od parčeta drveta, nekada su se zvali drvodelje. Oni su uz puno muke urezivali oblike i pravili, za tadašnje pojmove divne predmete, koji su imali utoliko veću vrednost, što su bili ručno izrađeni. Vremenom, od zanata koji se obavljao u ne baš prijatnim uslovima, u nekoj šupi ili prašnjavoj radionici, danas je evoluirao u hobi, koji je uspeo da od komada neobrađenog drveta napravi pravu poeziju oblika, udubljenja i ispupčenja. Ljui koji imaju puno strpljenja i malo dara doveli su ovaj stari zanat do nekog novog savšenstva. I kao što je stari epeto od komada drveta napravio Pinokia, tako danas neki daroviti i maštoviti ljudi, rasuti širom sveta umeju da naprave i…

Foto: siamsawadee.com

Foto: siamsawadee.com

 

Foto: homesthetics.ne

Foto: homesthetics.ne

 

Foto: youtube.com

Foto: youtube.com

 

Foto: boredart.com

Foto: boredart.com

 

Foto: hongkiat.com

Foto: hongkiat.com

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

 

Foto: youtube.com

Foto: youtube.com

 

Foto: imgur.com

Foto: imgur.com

 

Foto: smosh.com

Foto: smosh.com

Naslovna fotografija: nrj.fr