prvi sastanak

Jednostavno, ljubav

Nauka je ovaj pojam objasnila kao nešto, rekli bismo, više nego jednostavno. Dakle, osećaj naklonosti prema nekome ili nečemu se stvori, kada počne da se luči s...