poređenje sa drugima

Kada postaješ kompletna ličnost?

Svesno, nesvesno, podsvesno. Razvoj ličnosti je jedna od najkompleksnijih kategorija, koja traje čitavog života. To je proces koji teče polako, nailazi na prepr...