mongolska imperija

10 stvari o životu Džingis Kana

Kada se spomene njegovo ime i dan danas ima naroda koji se poklanjaju iz poštovanja. Bio je moćan i hrabar osvajač. Literatura ga je okarakterisala kao brutalno...