intuicija

Neka naivna, “blanco” verovanja

Sujeverje, uticaj medija, konformacija sa tuđim mišljenjem, neka opšta ubeđenja. Sve su to faktori zbog kojih čvrsto verujemo u neke stvari i pojave, iako znamo...