duga iznad mora

Brzo, poželi želju!!!

Iako nauka ima veoma jasno definisano i striktno objašnjenje koje nedvosmisleno kaže šta je ustvari duga i kako ona nastaje, ona je za nas i dalje ono pravo čud...