Ako pre svega naglasimo da je čovek jedna, do te mere zamršena pojava, da ni sam čovek često ne ume da je odmrsi, nećemo ni malo pogrešiti. Ličnost se smatra jednom od najkompleksnijih prirodnih pojmova, koji možemo definisati kao složen sistem u koji je inkorporiran veći broj podsistema. Inače, to je neponovljiv, stabilan i čvrsto integrisan psihički sklop osobina, ili bi bar po definiciji to trebalo da bude. Zato ne treba da čudi kada se taj sistem rasšrafi, razlabavi i na nekim mestima popusti. Takve trenutke nauka prepoznaje kao poremećaje ličnosti. Osoba koja ima neki od 10 najčešćih poremećaja ličnosti ne treba da se smatra bolesnom, jednostavno, usled traumatičnih događja iz detinjstva, loših međuljudskih odnosa ili stresnih situacija, pojavile su se disfunkcionalne osobine kao što su manipulativnost, preplašenost, povučenost i brojne druge. Dakle, sigurno poznajete nekoga ko ima problema da se izbori za sebe na poslu ili da se uklopi u društvo i svakodnevne socijalne tokove, ili nekoga ko ne ume da ispolji emocije na pravi način ili se smatra u najmanju ruku – čudnim. Zbog ovih poremećaja, oni nemaju drugu perspektivu gledanja osim neke svoje i to je ono što ih izdvaja od ljudi, čije su ličnosti u svakom smislu zdrave i funkcionalne.

 

Foto: knowyourmeme.com

Foto: knowyourmeme.com

Granični poremećaj ličnosti.

Karakterišu ga osciliranje međuljudskih odnosa, samog identiteta ličnosti koja trpi poremećaj, a jedna od najizraženijih osobina je nepromišljena impulsivnost.

 

Foto: psiqueviva.com

Foto: psiqueviva.com

Zavisni poremećaj ličnosti.

Potreba da se u svakom odnosu bude u podređenoj ulozi. Izražena je potreba osobe sa ovim tipom poremećaja ličnosti da o njoj konstantno neko brine, ili da bar ona ima privid da se o njoj brine.

 

Foto: health.wikinut.com

Foto: health.wikinut.com

Opsesivno – kompulzivni poremećaj ličnosti.

Ovaj tip poremećaja najbolje se ogleda kod osoba koje su opterećene da sve mora biti na svom mestu, uredno, simetrično složeno, besprekorno čisto i što je najvažnije pod njihovom kontrolom, inače, ukoliko je oko njih “nered”, na njega reaguju potpuno neadekvatnim ponašanjem.

 

Foto: psihocentrala.com

Foto: psihocentrala.com

Histrionični poremećaj ličnosti.

Osobe koje pate od ovog poremećaja možemo označiti kao naglašeno, čak preterano emocionalne, koje konstantno traže pažnju, u čijem god prisustvu da se nalaze.

 

Foto: psihologika.rs

Foto: psihologika.rs

Antisocijalni poremećaj ličnosti.

Najbolje se ogleda u potpuno izostalom osećaju za tuđe potrebe i prava, pa čak i u kršenju i narušavanju prava drugih ljudi.

 

Foto: psihocentrala.com

Foto: psihocentrala.com

Izbegavajući poremećaj ličnosti.

Relativna do potpuna socijalna inhibicija, prilikom koje se kao posledica javlja osećanje neadekvatnosti i nepripadanja porodici, društvu, ili poslovnom okruženju, kao I preosetljivost, a pogotovo kada je u pitanju kritika ili negativno ocenjivanje rada.

Foto: psychologia.co

Foto: psychologia.co

Narcisoidni poremećaj ličnosti.

Opterećenost sopstvenim izmišljenim kvalitetima i osobinama, osećaj grandioznosti, izražen nedostatak empatije, preterana arogancija i potreba za ponižavanjem i potčinjavanjem bukvalno svakoga iz svog okruženja. Takođe, osobe koje pate od ovog poremećaja vremenom gube kontakt sa realnošću, verujući za sebe da su “odabrani”, fizički najmoćniji i intelektualno najsuperiornije osobe na svetu.

 

Foto: minimagazin.info

Foto: minimagazin.info

Shizotipalni poremećaj ličnosti.

Izraženo ekscentrično ponašanje, iskrivljena percepcija svakodnevne realnosti, nelagodnost u međuljudskim odnosima sa bliskim ljudima.

 

Foto: cbtpsychology.com

Foto: cbtpsychology.com

Paranoidni poremećaj ličnosti.

Kako samo ime kaže, prenaglašena paranoja, sumnjičavost i nepoverenje prema svima sa kojima se ostvaruje kontakt, a bez realnog utemeljenja. Takođe, iz svakog kontakta sa ljudima, oni uspevaju da pronađu neke zlokobne motive za koji su ubeđeni da se odnose protiv njih.

 

Foto: breakthroughpsychologyprogram.com

Foto: breakthroughpsychologyprogram.com

Shizoidni poremećaj ličnosti.

Siromašan raspon na lestvici emocionalnih ispoljavanja i otuđenost, pa čak i potpun izostanak bilo kakvih zdravih socijalnih veza i odnosa.

Naslovna fotografija: WordPress.com