Kada govorimo o marketingu, možda je najbolje da zamislimo jednu veliku Deda Mrazovu novogodišnju vreću, prepunu raznih zanimljivih igrački, naprava i stvarčica. Malo je multidisciplinarnih oblasti kao što je marketing, pa zato i nije čudo da ima toliko tumačenja, ali i zabluda. Istraživali smo malo na ovu temu i uspeli da sastavimo spisak o 10 najčešćih zabluda, kada je ova moderna nauka u pitanju.

 

Foto: beliefnet.com

Foto: beliefnet.com

Učenje iz udžbenika je gubljenje vremena. Potpuno netačno, jer je teorijsko znanje, mada neuporedivo sa praktičnim, poput temelja na kojima planiramo da sazidamo svoje poslovno carstvo.

 

Foto: masterfile.com

Foto: masterfile.com

Kupac i potrošač su jedno te isto. Takođe velika, čak i nedopustiva zabluda, pogotovo ako znamo bazični podatak da je kupac onaj ko kupuje proizvod, a potrošač onaj ko ga konzumira, te apsolutno ne moraju biti jedna te ista osoba.

 

Foto: jatkomeng.blogspot.rs

Foto: jatkomeng.blogspot.rs

Kupci vole direktnu komunikaciju. Ne, jer kao ni sve ostalo, ne možemo generalizovati ljude koji uđu u neki prodajni objekat sa namerom da nešto kupe. Dok jedni vole da ćaskaju sa prodavcima, druge to ometa i smeta im, pa se vrlo lako može desiti da od kupovine i odustanu.

 

Foto: livechatinc.com

Foto: livechatinc.com

Kupac je uvek u pravu. Najveća i najduže negovana zabluda. To prosto ne može da se uzme za aksiom, jer u moru potrošača postoje oni koji su nerealni u svojim željama, prezahtevni i iracionalnih očekivanja, koje proizvod ni izbliza ne može da zadovolji.

 

Foto: slideshare.net

Foto: slideshare.net

Marketing je isto što i reklama. Uopšte ne, jer marketing obuhvata čitav korpus aktivnosti vezanih za istraživanje, analizu, planiranje, organizovanje i kontrolu.

 

Foto: landlordsource.com

Foto: landlordsource.com

Najvažniji cilj marketinga – povećanje prodaje. I ovo je pogrešna predpostavka, jer je vrlo važno ko i iz kog ugla posmatra, pa samim tim, ne mogu jedan vlasnik biznisa i poslovno društvo u celini imati isti cilj.

 

Foto: nonprofitmarketingguide.com

Foto: nonprofitmarketingguide.com

Za marketing je zaduženo samo i jedino odeljenje za marketing. Krucijalna greška. Pored marketing tima, ovim segmentom se nužno moraju baviti i rukovodstveni organi, u zavisnosti od situacije ili potrebe, direktnim ili indirektnim uplivom.

 

Foto: celikalper.wordpress.com

Foto: celikalper.wordpress.com

Prethodno istraživanje tržišta nije potrebno. Ukoliko vam ovo saopšti vaš marketing menadžer ili neko iz marketing tima, znajte da ste u velikom problemu. Prvo i osnovno pitanje koje možete da postavite tom „stručnjaku“, jeste kako uopšte ponuditi nešto ako ne znate prethodno koje su potrebe tržišta?

 

Foto: gruppocdm.it

Foto: gruppocdm.it

Marketing se temelji na kreativnosti. Još jedna nova i skoro nedopustiva greška. Marketing se mora temeljiti najpre na detaljnoj i sistematskoj analizi i planiranju, dok je kreativnost samo jedan deo koji čini kompletnom slagalicu. Ipak, jeste veoma važan segment.

 

Foto: asknatewang.com

Foto: asknatewang.com

Marketing predstavlja ogroman trošak. Ne. Ispravno stanovište je da je marketing investicija. Da treba biti obazriv sa ulaganjem, da naravno, jer ne vraća se svako ulaganje kao dobit, ali startovati sa ubeđenjem da je to samo još jedan u nizu troškova, potpuno je pogrešno.

Naslovna fotografija: realbusiness.co.uk