Još u davnim vremenima, narod je skovao jednu umotvorinu, koja je, kako to danas izgleda, postavila temelje neverbalne komunikacije i govora tela, a glasi: ako koza laže, rog ne laže. Podjednako kao reči, ako ne i više, a da toga do kraja čak i nismo svesni, koristimo svoje telo za svakodnevnu komunikaciju. Pogled, pokret ruke, oznojano čelo, crveni obrazi, stegnute usne, pulsiranje žila, načuljene uši, reči su nemuštog jezika, kojima ljudi komuniciraju neprekidno. Pa tako, možemo reći da nam je ugodno u društvu, ali noga koju tresemo nervozno, ili usne koje nagrizamo zubima rećiće sasvim suprotno. Moć samokontrole ovde ne pomaže mnogo, jer, kako konstatovasmo malo pre, rog ipak ne laže.

 

1

Foto: YouTube

Najjednostavnija definicija govora tela kaže, da je to vrsta pretežno spontane, ali po mogućstvu i namerne komunikacije, uz pomoć koje dve ili više osoba može komunicirati bez upotrebe reči, a da pri tome izraze namere, emocije, raspoloženje, želje i stavove. Inače, pored ljudi i životinje komuniciraju na ovaj način, međusobno i sa ljudima. Da li ste znali da postoji najmanje 19 različitih načina na koje mačka mjauče?

 

2

Foto: TED.com

Govor tela može biti ogledalo dobrog raspoloženja, ili može pak odati znake raspoloženja koje želimo da sakrijemo. Služi da pokrene ili zameni verbalni razgovor i tada se smatra da je na svesnom nivou.

 

kinezicka_komunikacija

Foto: International Business School

Stručno se naziva i -kinezička- komunikacija. Ime potiče od grčke reči -kinesis-, što se prevodi kao kretanje. Ovaj termin obuhvata sve ono što može da se podvede pod nesvesno, a spontano pokretanje celog tela, ili pak jednog dela, kojim čovek šalje poruku onome ko je u njegovoj neposrednoj blizini. Kinezika se detaljno bavi proučavanjem mimike, držanja, hoda, gestikulacije, spoljašnjosti i zone distance.

 

4

Foto: laraequy.com

Naučnici koji se bave istraživanjem ovog oblika komunikacije, tvrde da mozak podsvesno registruje gestove i pokrete, pa u slučaju kada je verbalni deo neusaglašen sa telesnim, dolazi do „pobune“ u sistemu, prilikom čega se, između ostalog, telo zbuni pa često šalje pogrešne signale. U slučaju da su verbalni i neverbalni segment neusaglašeni, sagovornik će više verovati u znake koje telo daje, nego u reči koje čovek izgovara.

 

intimni_prostor

Foto: wecommunication.blogspot.rs

„Intiman prostor“ je kružnica oko ljudskog tela, koja se dobije kada osoba odruči ispravljenu ruku od sebe, te oko sopstvene ose dlanom opiše nevidljivu kružnicu. U slučajevima, kada komunikacija izađe iz predviđenih okvira i kada se ovaj prostor naruši, telo samo šalje signale, pa se intuitivno pomeramo u nazad ili u stranu, da oslobodimo svoj prostor.

 

emotivno_zavrseno

Foto: pinterest.com

Ako u toku razgovora naš sagovornik odjednom prekrsti, odnosno ukrsti, obe ruke i obe noge, to indikuje da je na emotivnom nivou, završio razgovor sa nama, sve i ako nastavi aktivno da učestvuje u interakciji sa nama.

 

zene_bolje

Foto: Indiatimes.com

Nauka kaže da su žene detaljnije i intuitivnije kada je govor tela u pitanju. S tim u vezi, postoji tvrdnja da se u ženskom mozgu aktivira između 14 i 16 područja koja se bave dešifrovanjem signala koje drugo telo šalje, dok se istovremeno, prilikom identičnih aktivnosti, muški mozak bavi sa samo 4, a najviše 6 područja.

facijalne_ekspresije

Foto: Pinterest

Prosečna osoba, tvrde sociolozi, u toku dana potroši oko 15 minuta kontinuiranog izgovaranja reči. Za izgovaranje uobičajene prosto proširene rečenice potrebno je oko 2,5 sekunde. S druge strane, mi učinimo i prepoznamo čak oko 25.000 facijalnih ekspresija u toku samo jednog dana.

 

emocionalna_i_socijalna_inteligencija

Foto: omissj4.wordpress.com

Postoje ljudi koji su u stanju da reše Rubikovu kocku i dovedu je u red zatvorenih očiju za samo nekoliko sekundi. Takođe, ima i onih koji mogu sa lakoćom i brzo da rešavaju komplikovane matematičke probleme. Za to je, kako se navodi potreban trening, ili prosto, talenat. Da bi se neko bavio „čitanjem“ govora tela, potrebno je da poseduje određeni stepen emocionalne i socijalne inteligencije, koja se ili razvije ili ne, nemoguće ju je steći.

 

poslednje

Foto: SlideShare

Jedini segmenti neverbalne komunikacije, koji su jedinstveni i prepoznatljivi svuda u svetu isto su bes, sreća, tuga, gađenje, iznenađenje i strah i oni se istovremeno smatraju bazičnim za sve ljude, gde god u svetu živeli. Sva ostala raspoloženja, stanja i pokazatelji su usko povezani sa različitim kulturama, nacijama i delom sveta.

Naslovna fotografija: moni158 – DeviantArt