životna pravila

Prvi princip: jednostavnost!

Živeti slobodno, živeti sa što manje stresa, smejati se i uživati u sitnicama. Danas to pomalo zvuči kao neki segment naučne fantastike. A zapravo i nije. Tačno...