vreme za preispitivanje

ličnost

Kada postaješ kompletna ličnost?

Svesno, nesvesno, podsvesno. Razvoj ličnosti je jedna od najkompleksnijih kategorija, koja traje čitavog života. To je proces koji teče polako, nailazi na prepr...