vera majstorovic

1

As cool as a cucumber

Tek kada naučite idiome jednog jezika, znak je da taj jezik zaista i znate. Među frazama engleskog jezika ima i veoma, iz naše jezičke perspektive, smešnih: ...