online kupovina

I šta ćeš sada sa tim???

Internet kupovina, jedna je od najeksplicitnijih tekovina moderne ere. Sam taj princip, po kome se obavlja kupovina - meškoljenje u udobnoj fotelji, pijuckanje ...