Jezik je, pre svega, sveupotrebno sredstvo kojim može bilo šta da se saopšti, pita, zamoli, ili, pak, naredi i to na više načina. Stilske figure predstavljaju jedno od najkorisnijih komada oružja u svakoj verbalnoj borbi. One služe da ulepšaju, detaljno objasne, ali ponekad i zbune. Korisne su i oštre um.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Hiperbola. Ova stilska figura služi da se što bolje postigne efekat preuveličavanja. Vrlo je često u upotrebi u narodnoj književnosti. No, koristimo je i u svakodnevnom govoru.

-Gde si do sada? Čekam te 100 godina!

-100 godina? Pući ću od smeha. Da nisi malo preuveličao?!

-Jeste, baš ćeš pući. I ti preuveličavaš.

 

Foto: thinglink.com

Foto: thinglink.com

Personifikacija. Ova stilska figura dobila je ime po latinskoj reči „persona“ što znači osoba, pa se najbolje opisuje kao slikovit književni način da se stvarima, predmetima i pojavama pripišu ljudske osobine. Pogledajte samo ovu sveću čiji pPLAMEN PLEŠE.

 

Foto: valjevskenovosti.com

Foto: valjevskenovosti.com

Metafora. Predstavlja složenu stilsku figuru koja ima za zadatak da istakne preneseno značenje i da na neki način uporedi neuporedivo. MAČJI KAŠALJ je ta metafora, zar ne?!

 

Foto: bezbrige.com

Foto: bezbrige.com

Ironija. Ova dobro poznata stilska figura daje rečima suprotan smisao od onog koji izvorno imaju. Može se još objasniti i kao fino, odnosno prikriveno ismevanje. Ironija je, primera radi, kada kažemo nekome ko je lakomislen da je prava „mudra glava“.

Foto: slideshare.net

Foto: slideshare.net

Alegorija. Najjednostavnije objašnjeno, ovo je proširena metafora, koja u prikrivenoj formi ima zadatak da iskaže misli i osećanja. Odličan primer alegorija su basne.

 

Foto: jetaimemelancolie.wordpress.com

Foto: jetaimemelancolie.wordpress.com

Gradacija. Pretežno se koristi kao pesnički izraz, prilikom koga se ređaju slike po načinu doživljaja, odnosno od najslabijeg do najjačeg, ili obrnuto. Sećate li se tri brata u bajkama? Oni treba da urade nešto važno za celo kraljevstvo? Najstariji pokuša, ne uspe; srednji pokuša, ne uspe; najmlađi uspe! Onda taj najmlađi ide do princeze koju treba da oslobodi, ali nailazi na razne prepreke. Prvo mu se ispreči lisica, pa veštica, pa aždaja, i svako mu postavlja sve teži zadatak. Eto gradacije na dva mesta, u samo jednoj bajci.

eufemizam

Foto: resources.workable.com

 

Eufemizam. Ovo je verbalni način da se jedan izraz zameni drugim, ali u blažem obliku, recimo, za potrebe bontona. Na primer, kada kažemo za nekoga ko je mnogo pijan da je malo veseo.

 

Foto: slideshare.net

Foto: slideshare.net

Anafora. Ovom stilskom figurom garantovano je ponavljanje istih reči na početku ili na kraju rečenice. Na primer: čujem u snu, vidim u snu, živim u snu.

 

Foto: sarajevo-rs.com

Foto: sarajevo-rs.com

Metonimija. Ova stilska figura interesantnog naziva označava povezivanje pojmova sa drugim pojmovima, na način na koji to ima svrhu i značenje. POJEO SMA TANJIR SUPE ne podrazumeva da ste pojeli tanjir, već supu koja se nalazila u tanjiru, složićete se. A možda se sećate one narodne pesme u kojoj su USTALE KUKA I MOTIKA, a zapravo, narod je taj kaoji je krenuo u bunu.

 

Naslovna fotografija: Wallpaper Abyss – Alpha Coders