Prvi brojevi ugledali su svetlost dana u kamenom dobu, tačnije u razdoblju paleolita. Tokom 2 ipo miliona godina, koliko je od tada prošlo, kako kaže nauka, brojevi su sve više osvajali teritoriju svakodnevice i vremenom postali neizbežno oruđe ljudskog razmišljanja, rada i zabave. Da brojevi nisu samo pukih 10 znakova uz pomoć kojih saznajemo koliko Miša i Maša imaju zajedno jabuka, postarali smo se da pronađemo 10 fascinantnih podataka o brojevima, koji su ujedno i neoborivi dokazi njihove kompleksnosti i primenljivosti. Pozor, računaj, saberi, kreni!

 

Foto: youtube.com

Foto: youtube.com

Broj se smatra matematičkim objektom, koji se koristi za brojanje, merenje i označavanje. Primer za ovo su svi prirodni broje vi od 1 do 9 i 0.

 

Foto: fanpop.com

Foto: fanpop.com

Ključ efektivnosti numeričkog sistema jeste uvođenje simbola za 0, koju su pronašli indijski matematičari oko 500-te godine.

 

Foto: youtube.com

Foto: youtube.com

Nula ( 0 ) je jedini među brojevima koji ne može da se predstavi rimskim brojem.

 

Foto: inspacesbetween.com

Foto: inspacesbetween.com

Veliki broj ljudi širom sveta gotovo da je opsednut brojem 11, te datumom 11.11 i vremenom 11:11. U pojedinim „new age“ pokretima broj 11 smatra se komunikacionim kanalom kroz koji se anđeli oglašavaju ljudima.

 

Foto: themetapicture.com

Foto: themetapicture.com

Ako niste do sada obratili pažnju, pogledajte koliko uglova ima svaki broj koje je moguće primetiti dok se broj ispisuje. Upravo onoliko, koliko je cifra velika. Slučajnost?

 

Foto: setaswall.com

Foto: setaswall.com

Brojeve treba razlikovati od cifara, odnosno simbola koji se koriste za predstavljanje brojeva. Stari Egipćani su ostali zapamćeni kao narod koji je izumeo prvi sifarski i numerički sistem.  

 

Foto: edocalia.com

Foto: edocalia.com

Sa uvođenjem pojma sabiranja, oduzimanja, deljenja i množenja, počinje da se razvija nauka o brojevima i operacijama koje se vrše uz pomoć njih, čuvena aritmetika.

 

Foto: shakespearegeek.com

Foto: shakespearegeek.com

Približna vrednost broja „Pi“ je 3,14 a najjasnije se definiše kao odnos obima i prečnika kruga, a ono što je interesantno, jeste da je „Pi“ uvek isti, bez obzira na veličinu kruga.

 

Foto: imgur.com

Foto: imgur.com

Za milion, bilion i trilion svi znaju, a šta sledi posle? Ništa? Ne, već kvadrilion, kvintilion, sekstilion, septilion, oktilion, nonilion i decilion.

 

Foto: 360.thuvienvatly.com

Foto: 360.thuvienvatly.com

Ime najpopularnijeg internet pretraživača na svetu „Gugl“ (Google)verovatno je posledica greške u spelovanju reči „Gogol“ (Googol), što je reč koja označava mnogo veliki broj.

Naslovna fotografija:  This American Life