Poslednjih godina, kada govorimo o modernim i slobodnim sportskim disciplinama, neretko među mladim momcima možemo naći sve više onih koji upražnjavaju „parkur“. Ako ste čuli, ali niste sigurni šta to tačno podrazumeva ova disciplina, evo detaljnog objašnjenja. Pošto potiče iz Francuske, koren imena ove discipline je -parkour-. Odnosi se na posebnu veštinu kretanja, koje za cilj ima da se u što kraćem vremenskom periodu pređe sa jednog mesta na drugo, dok se prevazilaze različite prepreke u vidu zidova, kapija, provalija, gomile kamenja, prolaza, tunela mostova… Karakteristično za ovu disciplinu je što se trenira napolju, bukvalno na bilo kom mestu gde postoje bilo kakvi objekti. Ljudi, pretežno muškarci koji se bave parkurom, nazivaju se -traseri-.

 

Foto: parkourlausanne.ch

Foto: parkourlausanne.ch

Pre Prvog svetskog rata, francuski oficir po imenu Žorž Eber je, boraveći u Africi, ostao pod utiskom od fizičkih veština i aktivnosti koje su upražnjavala tamođnja plemena. Nakon povratka u rodnu zemlju postao je učitelj fizičkog vaspitanja, te je u svom radu koristio sopstveni sistem fizičkih vežbi i aktivnostti, a sve po ugledu onih koje je video u Africi. Takav sistem aktivnosti nazvao je -prirodni metod-  (methode naturelle).

 

Foto: vietnam.vnanet.vn

Foto: vietnam.vnanet.vn

Prostije rečeno, parkur je metod treniranja tela, po kome je predviđeno tečno i efikasno kretanje, bez obzira na prepreke na koje se nailazi.

 

Foto: flickr.com

Foto: flickr.com

Suština discipline zasniva se na filozofiji koja kaže da je sam život sazdan od prepreka i izazova, te da je njihov smisao samo savlađivanje istih. 

 

Foto: ar15.com

Foto: ar15.com

Pretežno je popularan među muškarcima, ali je parkur otvoren i za žene koje pokazuju sve veće interesovanje za ovu disciplinu koja se još uvek definiše kao ekstremna.

 

Foto: anyachibis.com

Foto: anyachibis.com

Iako na prvi pogled deluje jednostavno – nemojte da vas zavara, nije ni najmanje jednostavna. Parkur je mnogo više od skakanja i preskakanja, kako to na prvi pogled deluje.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Parkur nije isto što i slobodno trčanje, bez obzira na međusobne sličnosti, ali se i jedno i drugo smatraju umetnostima kretanja.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Oni koji se bave parkurom smatraju ovu disciplinu pomeranjem sopstvenih granica, kao i begom od krutih društvenih barijera.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Upravo taj fizički izazov koji parkur pruža jeste sama pretpostavka vere da kada pođemo u neku borbu, možemo da savladamo sve što nas snađe do cilja.

 

Foto: skills.sk

Foto: skills.sk

Parkur nisu samo vežbe snage i okretljivosti. U to spada čitav opus kurseva, testova, pa čak i seminara.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Biti instruktor parkura je ogromna odgovornost, jer pogrešan izbor disciplina, loš trening i neprilagođene aktivnosti mogu da dovedu do ozbiljnih povreda polaznika, nakon kojih mogu da ostanu invalidi do kraja života.

Naslovna fotografija: ShadedCracken – DeviantArt