Po podacima koje su prikupljene kao plod višegodišnje statistike, ajkule godišnje ubiju nešto manje od 20 ljudi, verujući da su one plen, s obzirom da se nalaze na njihovom terenu. Ista ta statistika, mada znatno sumornija kaže, da ljudi ubiju čak 11.417 ajkula širom Zemljine kugle, zalazeći opet na njihov teren. Supa od peraja, zubi kao trofej, zdravo meso, smanjivanje opasnosti, opravdanja je, kao i uvek, tušte i tma, a samo jedna istina – čovek je najveća zver. Poštujući ovog izvanrednog predatora, koji napada isključivo da bi se prehranio, mi smo odlučili da njima i njihovoj grandioznosti poklonimo pažnju, koja sve više izostaje. Bez straha, bez volje da kušamo supu… Ajkule.

ajkule_1

Foto: pinterest.com

ajkule_2

Foto: pinterest.com

ajkule_3

Foto: pinterest.com

ajkule_4

Foto: pinterest.com

ajkule_5

Foto: pinterest.com

ajkule_6

Foto: pinterest.com

ajkule_7

Foto: pinterest.com

ajkule_8

Foto: pinterest.com

ajkule_9

Foto: pinterest.com

ajkule_10

Foto: pinterest.com

ajkule_11

Foto: pinterest.com

ajkule_12

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Naslovna fotografija: imagenesmi.com