Sigmund Frojd je bio mišljenja da je “deža vu” (déjà vu) podsetnik na neki raniji događaj kome smo prisustvovali ili osećaj koji smo  već iskusili i nazvao ga je -paramneza-. Već viđeno, podrazumeva impakt subjektivnog osećaja da nam je nešto poznato i objektivne nepoznanice, koja je pred nama, a ono što u potpunosti fascinira je činjenica da nauka nije ni u tragovima sposobna da objasni ovaj fenomen svesti. Ili podsvesti.

 

80_posto_populacije

Foto: fiboni.com

Pojava koju je doživelo skoro 80% populacije, je i pojava za koju nauka još uvek nema precizno objašnjenje, te se sve svodi na teoriju, nagađanja i pretpostavke.

 

traje_do_3_sekunde

Foto: mamabee.com

Traje, kako kažu upućeni od 1 do 3 sekunde, što dodatno otežava rad na razotkrivanju ovog fenomena ljudskog mozga.

 

dokaz_reinkarnacije

Foto: tanahoy.com

Nije malo zagovornika teorije da je trenutak kada proživimo “deža vu” ustvari dokaz reinkarnacije, odnosno sećanja ili osećanja, koje smo doživeli ili osetili u nekom prošlom životu.

 

kada_mozak_prepozna

Foto: tishchambers.blogspot.rs

Ima teoretičara sa hipotezom da “deža vu” nastaje kada naš mozak uspe da prepozna i klasifikuje poznate elemente u okruženju koje nam je novo.

 

ne_pre_10_godina

Foto: kids.frontiersin.com

Ono što je posebno interesantno, da se prvi osećaji da smo nešto već videli, tek nakon prve decenije života, gotovo nikad pre navršene 9-e ili 10-e godine.

 

memorija

Foto: insightmine.com

Dve teorije dominiraju: prva kaže da osećaj ima veze sa delom mozga koji je zadužen za prepoznavanje i prisećanje. Druga teorija leži na temeljima načina obrade situacija koje smo proživeli, prema kojoj, tek iskušen događaj ne ide kroz deo mozga za kratkoročnu memoriju, već se direktno “odlaže” u dugoročnu memoriju.

 

ispravljena_greska

Foto: laghash.blogspot.rs

Ako se krene od polazišta da je “deža vu” ispravljena greška u našem sećanju, tada izostanak ove pojave može da označava lošu memoriju, ili neki “kratki spoj” u moždanim funkcijama.

 

konstantan_deja_vu

Foto: iflscience.com

Godine 2014. zabeležen je nesvakidašnji slučaj, kada se lekarima pojavio 23-godišnji momak koji je doživljavao konstantan osećaj već viđenog. U pitanju je student jednog britanskog fakulteta, koji je, kada se javio lekarima, tvrdio da je već tri godine kontinuirano imao osećaj svega viđenog. U početku su mu iskustva trajala u proseku oko 5 minuta, da bi vremenom postajala sve duža i intenzivnija. Dodatno zbunjuje što je momak bio u odličnom fizičkom i zdravstvenom stanju, bez ikakvih oboljenja, niti poremećaja.  

 

istrazuju_naucnici

Foto: brightside.me

Istraživanja, koja neurolozi u saradnji sa drugim specijalistima konstantno sprovode, pokazala su da “deža vu” može biti i posledica spontanog pucanja neurona, ili u kašnjenju same transmisije među istima.

 

testiranja_poslednje

Foto: pgmeeuploads.com

U pokušaju da se izazove stanje najsličnije moguće ovoj fenomenološkoj pojavi, lekari su podvrgnuli ispitanike eksperimentu, prilikom koga su koristili sledeću metodu. Dakle, ispitanici bi dobili niz istorodnih pojmova, kao što su, recimo, jastuk, krevet i noć, a tajni pojam je spavanje. Ispitanici odrično odgovaraju na pitanje da li su čuli neku reč, koja počinje na slovo “s”, ali kasnije kada dobiju pitanje da li su čuli reč -spavanje-, svi do jednog imaju lažni osećaj da jesu, iako nisu.

Naslovna fotografija: pedrosmr.blogspot.com