Drevni mudraci tvrde da trik nije u pobedi, već u putu ka istoj. Mi delimično možemo da se složimo sa vanvremenski pametnim glavama, međutim, ima li lepšeg osećaja od onog kada se popnemo na vrh i odatle sagledamo sve ono što smo ostavili ispred i iza sebe? I vi mislite da nema, je l da… E, u čast svih pobeda, prevaljivanja uspona i teških prepreka, mi smo rešili da vam serviramo skoro pa pobednički intermezzo. 10 fascinantnih i magičnih pogleda sa vrha planine, sa krova sveta, onako kako to vide najjače ptice koje se vinu u najveće visine.

pogledi-sa_planina_7

Foto: pinterest.com

pogledi_sa_planina_14

Foto: pinterest.com

pogledi_sa_planina_13

Foto: pinterest.com

pogledi_sa_planina_12

Foto: pinterest.com

pogledi_sa_planina_11

Foto: pinterest.com

pogledi_sa_planina_10

Foto: pinterest.com

pogledi_sa_planina_9

Foto: pinterest.com

pogledi_sa_planina_6

Foto: pinterest.com

pogledi_sa_planina_5

Foto: pinterest.com

pogledi_sa_planina_4

Foto: pinterest.com

pogledi_sa_planina_3

Foto: pinterest.com

pogledi_sa_planina_2

Foto: pinterest.com

pogledi_sa_planina_1

Foto: pinterest.com

Naslovna fotografija: Creative Market