Od vajkada, od prvog dana, od kako je sveta i veka, od kako bi svetlost… On i ona. Dve polovine jednog savršenstva. On vidi daleko, a ona vidi duboko. Ona sa sigurnošću nagađa, ali on oklevajući pobeđuje. Dok on dišući misli, ona bez daha oseća. I kao Dante i Beatriče, jezde krugovima pakla i baštama raja. On je rođen da bude osvajač, a ona stvorena da bude neuhvatljiva košuta. Ona bez njega ne može, on bez nje ne ume. Zato danas predstavljamo, nju i njega; njega i nju. Snagu i nežnost. Izazov i potporu. Htenje i moranje. On i ona, kroz prvu neizgovorenu reč i osnovni temelj života – dodir.

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

On jeste potpora, ali ona je balans.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Sve je složenije nego što izgleda.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Ona je njemu ono, što on od nje učini.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Iskonski i nagonski oslonac.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Dopunjujući se, otvaraju kapije nekih novih svetova.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Savršeni krug koji opisuju dve polovine.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Luk izgrađen od zajedničkih snaga.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Od izazova do trijumfa mogu samo zajedno.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Uzajamno poverenje garantuje opstanak.

 

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

On je glava koja misli, jer je ona vrat koji glavu pokreće.

 

Naslovna fotografija: Pinterest