Jovan Dučić, velikan srpske književnosti, koji je živeo u periodu od 1871. do 1943. godine, bio je pesnik i diplomata. Jedan je od vodećih predstavnika našeg modernizma i jedan od najvećih majstora forme u srpskoj poeziji. Nije imao nimalo lak ni jednostavan život, a Dučićevi savremenici tvrdili su da ga je upravo način života i načinio velikim misliocem i jedinstvenim piscem koji se neretko i dan danas citira. Tako vam i mi prenosimo njegovih 10 mudrih rečenica o ljubavi, ljubomori i egoizmu…

– Lepa je svaka žena, osim one koja misli da to nije i one koja misli da to jeste.

– Ljubav je najveće nespokojstvo i nasilje nad sobom i drugima.

– Ljubav je ozbiljna i sveta stvar, ali su zaljubljeni – za čudo, uvek smešni za sve ostale ljude.

– Ljubav u sumnjama, to je najveća beda i najčemerniji paradoks božji.

– Ljubomora je nesumnjivo jedno osećanje koje je izvor najstrašnijih nepravdi i najprostačkijih nastupa.

– Ljubomoran muškarac je moralni idiot, a ljubomorna žena je gora i opasnija od preljubnice.

– Pametan se čovek oženi na vreme. U mladosti je brak stvar ljubavi, a u starosti je stvar slabosti i straha od samoće.

– Kad se uzme koliko na svetu ima glupana, ludaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovnom zraku.

– Kao glad, ni ljubav nema očiju, ali ljubomora nema pameti.

– Izvor nesreće čovekove leži u njegovom egoizmu; u tom što hoće da uvek drugi rade za njega.

Izvor: www.srbijadanas.com

Uvodna fotografija: nasledjeotaca.org