Da svi putevi vode u grad koji leži na 7 brežuljaka u to nas je istorija uverila. Imperium Romanum, nastala je 753 godine pre nove ere, i u različitim uređenjima, obuhvatajući na vrhuncu moći tri kontinenta, trajala kao takva više od 7 vekova. Smatra se jednom od kolevki civilizacije, čije nemerljivo nasledstvo se ogleda i dan danas u arhitekturi, kulturi, institucionalnom uređenju, pravu, medicini, urbanizmu i brojnim drugim segmentima života.

 

sundjer

Foto: objectlessons.org

Stari Rimljani su poznati po nekim od genijalnih pronalazaka za svoje vreme, ali ipak… Nakon obavljanja velike nužde, koristili su sunđer, zakačen na štapu, kako bi se oprali. Taj sunđer prethodno je bio umočen u posudi sa jako posoljenom morskom vodom. Međutim, kada bi završili sa upotrebom, oni taj sunđer nisu bacali, već su ga vraćali u istu posudu, da bi kasnije mogao ponovo neko da ga upotrebi.

 

vestalke

Foto: wallpapercave.com

Tokom 7 veka pre nove ere, sveštenice u Rimu, koje su se zvale -Vestalke-, u čast boginje Veste, bile su u obavezi da održavaju svoje devičanstvo do 30e godine života, inače bi za kaznu bile žive pokopane.

 

mnogobosci

Foto: foodbeast.com

Poznati kao mnogobošci, može se reći da su Rimljani imali bogove za sve. Bukvalno za sve. Tako su se, između ostalih, klanjali boginji kanalizacije, bogu toaleta i bogu izmeta.

 

neron_i_muskarac

Foto: guerrillaworldpress.wordpress.com

Prvi rimski vođa, koji je ozvaničio istopolni brak bio je Neron, koji je čak dva puta ušao u bračnu zajednicu sa muškarcem. Prvi put je sebe predstavio kao nevestu svog bivšeg roba, a u drugoj prilici odlučio je da se obaveže prma dečaku koji mu je menjao konkubinu, koju je prethodno ubio.

 

robovi

Foto: Prezi.com

Težeći ka uređenom društvu, bilo je dosta Rimljana koji nisu podržavali okrutnost prema svojim robovima, deleći mišljenje da rob koji je uplašen i izmaltretiran ne može valjano da služi. Umesto kazni, često su pribegavali bonusima i nekim sitnim povlasticama, stimulišući robove da budu predani svojim obavezama.

 

poslastica

Foto: birdandbird.blogspot.rs

Jedan od svojih posebnih specijaliteta na trpezama, Rimljani su smatrali pticu flamingo, a njen jezik bio je predstavljen kao delikates. Za razliku  od njih, Egipćani su to smatrali skrnavljenjem i bogohuljenjem, pošto su ovu pticu smatrali za otelotvorenjem boga Ra na Zemlji.

 

oceubistvo

Foto: factslides.com

Po zakonu, za oceubistvo, dobijala se smrtna kazna, koja se sastojala u ušivanju ubice u džak, zajedno sa psom, petlom i veprom.

 

rimski_beton

Foto: throughthesandglass.typepad.com

Nakon što je Rimsko carstvo prestalo da postoji, narednih 1.000 godina je ostala skrivena tehnologija, kojom su Rimljani pravili beton.

 

carstvo

Foto: Pinterest

Iako o Rimskom carstvu uvek govorimo kao o prostranom i veličanstvenom, ono je, istine radi bilo tek 29. carstvo po veličini od kako je sveta i veka. Veće od njega bila je, recimo, Britanska imperija, koja je bila aktuelna između XVI i XVIII veka i obuhvatala 1/4 poznatog kopna. Zatim je sledilo Mongolsko carstvo iz XIII veka i Ruska imperija, koja je prestala da postoji kao takva 1917. godine.

 

saturnalije

Foto: zgodovina.si

Jedan od najpopularnijih praznika, kome su se svi u carstvu radovali bile su Saturnalije, u čast boga Saturna. Praznik je prvobitno proslavljan svakog 17. decembra,, da bi kasnije bio produžen toliko, da je trajao nedelju dana. Prinošenje žrtvi u Saturnovom hramu, kao i mnoštvo gozbi i zabava koje su se u velikoj meri kosile sa društvenim normama, trajale su bez prekida 7 dana. Ono što je bilo veoma popularno tokom praznovanja je bila zamena mesta sluga i gospodara, gde su robovlasnici postajali sluge.

Naslovna fotografija: WallpaperCave