Jedna narodna poslovica kaže da svaka tajna nestrpljivo čeka da bude otkrivena. A da li ovde zaista imamo posla sa pravom, ili namerno osmišljenom, tajnom? Kristalna lobanja. Predmet pričanja, prepričavanja, veličanja, šaputanja, pretpostavki i nagađanja. Dok jedni tvrde da je ovaj kontraverzni i po malo zastrašujući predmet star više od 3 hiljade godina i da je brušen peskom čitavih 150 godina, drugi pak smatraju da je to podmetnuta tvorevina ljudske ruke, nastala u XIX veku. Šta je ustvari kristalna lobanja, ko ju je napravio i sa kojim razlogom?

 

britanski_muzej

Foto: World-Mysteries.com

Da misterija dobije na težini, postoje dve gotovo identično spravljene kristalne lobanje, od kojih jedna, za koju se smatra da je originalna, leži u Muzeju ljudskog roda (Museum of Mankind), nedaleko od londonskog Pikadili skvera (Piccadilly Circus). Ono što je jako zanimljivo, jeste da uprava muzeja imala problema sa čistačima koji su odbijali da se približe vitrini sa kristalnom zloslutnom replikom ljudske lobanje, jer, kako su naveli, prigušeno svetlo izložbene dvorane čini predmet zastrašujućim. Postignuto je kompromisno rešenje, prema kom se noću čudni kristal prekriva crnom tkaninom.

 

micel_hedzes

Foto: The Greater Picture

Druga, ništa manje intrigantna, lobanja se nalazi u posedu usvojene kćerke arheologa Frederika Alberta Mičel – Hedžesa (Frederick Albert Mitchell – Hedges), koji je vršio iskopavanja ruševina fascinantnog grada drevnih Maja, na teritoriji Hondurasa. Navodno, tvrdi se da je Ana, koju je on usvojio, šetajući po ruševinama na svoj 17-i rođendan, prosto opazila ovaj komad arheološkog blaga, kom je falila donja vilica. I nju je pronašla ana, samo 3 meseca kasnije.

 

zenska_lobanja

Foto: blog.naver.com

Od kako su ugledale svetlost dana, obe lobanje su bile podvrgnute ispitivanjima, međutim najopsežnije je ono iz 1936. godine, kada je istaknuti antropolog, doktor Morant (Morant) uporedio oba predmeta i svoja zapažanja objavio u tada prestižnom engleskom časopisu “Man”. Tom prilikom, Morant je zaključio da opšti oblik ukazuje das u oblikovane po ženskoj lobanji.

 

misterija_nastanka

Foto: Cristal Champagne

Misterija, najveća od svih, jeste upravo vezana za sam nastanak, jer je zaključeno da moderna tehnologija nije u stanju tako nešto da napravi, pa je dodatno frustrirajuća činjenica da, kad god da je u prošlosti došlo do izrade ovih lobanja, sigurno nije spravljena uz pomoć primitivnog oruđa, koje su ondašnji ljudi imali. 

 

kristal_kvarc

Foto: Allegheny Candles

Materijal, od koga su sačinjene je kvarcni kristal, koji je izbrušen na takav način, da je do savršenosti imitirana ljudska lobanja u prirodnoj veličini. Zbog svih svojih karakteristika, smatra se neprocenjivom.

 

koliko_su_stare

Foto: projectcamelot.org

Starost lobanja praktično je nemoguće utvrditi. Delimična odrednica postigla bi se razbijanjem lobanje i analiziranjem vodenog sadržaja u njoj, ali i tada bi bila rasvetljena samo starost samog komada kristala, ali ne i kada je napravljen predmet. Tvrdnje o starosti variraju od toga da je nastala u XIX veku, pa do ideje da je stara nekoliko miliona godina. Od razbijanja se odustalo zbog velike vrednosti koju kamen ima.

 

majanska_civilizacija

Foto: Legends and Myths Explained

Prisećajući se da je pronađena na tlu Južne Amerike, kao i to da je motiv ljudske lobanje zauzimao jedno od centralnih mesta majanskih i astečkih kultova, dolazilo se do zaključaka, kako su ovi predmeti korišćeni tokom kultnih i verskih obreda pomenutih civilizacija.

 

legenda

Vremenom, kao što to obično biva, počele su da se raspredaju priče i legende o zlokobnom karakteru lobanja, zasnovanim na specifičnom izgledu udubljenja gde bi trebale da budu očne jabučice. Pomeranjem svetlosnog izvora, ili same lobanje u odnosu na svetlo, prelamanjem svetlosnih zraka o kristale ukazuje se igra slika, koja deluje gotovo hipnotišuće i uznemirujuće.

 

ispitivanja

Foto: archive.archaeology.org

Čak ni najpriznatiji poznavaoci kristala i njegovih osobina, kao i obrade, nisu ostali imuni na osećaj strahopoštovanja i zaprepašćenja, koji ove lobanje izazivaju u posmatraču. Najbliže đto su poznavaoci ovog kamena uspeli da odrede jeste da komadi kristala potiču ili iz Brazila, ili sa Madagaskara.

 

indijana_dzons

Foto: peru.com

Ako uzmemo u obzir da su ove dve kristalne lobanje, bez obzira iz kog razloga das u sačinjene, vrlo aktivno deo modere kulture, poslužile su kao inspiracija za brojne dokumentarce, filmove, naučne radove, pa čak su postale i brend jedne vrste alkoholnog pića votke.

Naslovna fotografija: WallpaperSafari