Kreativnost je zaista individualna sposobnost. Nismo joj svi vični, ali i oni manje kreativni će se složiti da su ovih 10 toaletnih znakova u najmanju ruku maštoviti, autentični i veoma duhoviti.