Marija Terezija (Maria Theresia) je rođena 1717. godine, a živela je do 1780. godine. Bila je austrijska nadvojvodkinja, češka i ugarsko-hrvatska kraljica, a vladala je punih 40 godina. Bila je jedna od najuspešnijih vladarki ikada, pa se čitav period njene vladavine naziva terezijanstvo.

  1. Marija Terezija je poznata po rečenici “Dok drugi rat ratuju, ti se, srećna Austrijo, ženi!” Vodila je politiku ženidbe i udaje dece, čime je postizala mir sa mnogim zemljama.

1a

  1. Govorila je 5 jezika, bila je obrazovana, nadarena za umetnost i vešta u streljaštvu.

2

  1. Marija Terezija se udala sa 19 godina, za Franju Stjepana Lotarinškog (Francis Stephen), pa je  njena loza dobila naziv Habzburg–Lotarinška loza. Postoje nagađanja da su varali jedno drugo, no, za to nema nikakvih dokaza.

3

  1. Na vlast je došla sa 23 godine. Njen otac je pred smrt promenio zakon i na taj način je doprineo da ona kao žena može da ga nasledi.

4

  1. Često je ostajala u drugom stanju. Imala je 16-oro dece, a rađala je sve do 39. godine. Istovremeno je rađala i vodila politiku ratovanja.

5

  1. Glavna reforma koju je donela odnosila se na obavezno služenje vojnog roka za muškarce od 16 do 60 godina. Time je stvorila jaku vojsku, potrebnu za brojne ratove.

6

  1. Marija Terezija je ukinula inkviziciju i zabranila progon i ubijane žena nazivanih vešticama.

7

  1. Njen suprug je umro na venčanju njihovog drugog sina Leopolda. Nije ga nikada prežalila i bila je u crnini do kraja svog života.

8

  1. Godine 1762. šestogodišnji Mocart je svirao pred Marijom Terezijom.

9

  1. Pun naziv njene titule je: Marija Terezija, milošću božijom, carica-udovica Svetog rimskog carstva, kraljica Ugarske, Češke, Dalmacije, Hrvatske, Slavonije, Galicije, Volinja, itd, nadvojvotkinja Austrije, vojvotkinja Burgundije, Štajerske, Koruške i Kranjske, velika vojvotkinja Transilvanije, markgrofica Moravije, vojvotkinja Brabanta, Limburga, Luksemburga i Gelderna, Virtemberga, Gornje i Donje Šleske, Milana, Mantove, Parme, Pjačence, Guastale, Aušvica i Zatora, princeza Švabije, kneževska grofica Habzburga, Flandrije, Tirola, Enoa, Kiburga, Gorice, Gradiške i Namura, gospodarica Marka i Mehlina, vojvotkinja-udovica Lotaringije i Bara, velika vojvotkinja-udovica Toskane.

10

Slike: Wikimedia.commons