„Ars longa, Vita brevis“. Tako su Latini preveli Hipokratov aforizam koji glasi: „Umetnost je duga, a život je kratak“. Zabluda, prema kojoj slikari mogu biti samo oni koji poseduju vanserijski talenat, jedan je od razloga koji bitno sprečava ljude da se likovno izraze. Svaki crtež, pa makar i mala prosta žvrljotina, jeste kreativni način da se na papiru nađe najdublja emocija, ili najbolja ideja. Slike su poput ilustrovanih dnevnika, čiji potezi govore hiljade reči i šalju stotinu poruka. To je, između ostalog, odličan način izražavanja, pogotovo za ljude kojima reči ne idu baš od ruke. Ostanite sa nama kako biste se upoznali sa najzanimljivijim pravcima slikarstva i pronađite svoj kreativni kutak. Dozvolite da na papir izađe ono unutrašnje biće, iznenadićete se sigurno.

 

gotika

Foto: YouTube

Gotika (od kraja XII veka do kraja XV veka).

 

renesansa

Renesansa (od 1350. godine do XVI veka).

 

barok

Foto: Pixel77

Barok, ili baroko (od 1600. godine do 1750. godine).

klasicizam

Klasicizam (nastaje u prvoj polovini XIX veka).

 

realizam

Realizam – francusko slikarstvo (pojavljuje se sredinom XIX veka).

 

fovizam

Fovizam (osnovan 1905. godine).

 

kubizam

Kubizam (početak XX veka).

 

futurizam

Futurizam (prvi avangardni pokret osnovan 1909. godine).

 

nadrealizam

Nadrealizam (nastao 1924. godine.)

apstraktni_ekspresioniyam

Apstraktni ekspresionizam (nastao 1946. godine).

Naslovna fotografija: Pinterest