Za suočavanje sa ljudima koji nas ugrožavaju na bilo koji način, potrebna je odlučnost. Za konfrontaciju sa problemima i svakojakim situacijama neophodno je odlučiti da je vreme da se stvar uzme u svoje ruke. A onda na scenu stupa borba najveća od svih – sukob sa samim sobom. Pobediti druge stvar je snage i odluke, pobediti sebe, e to je već disciplina, koju, na žalost, ne uspe da savlada svako. Jedan od svetski poznatih i najpouzdanijih testova koji služe za postavljanje dijagnoze dubinskih slojeva ličnosti, svakako su čuvene Roršahove mrlje, koje je osmislio švajcarski psihijatar i psihoanalitičar Herman Roršah. Šta je Roršah hteo da postigne time i šta podrazumeva ovaj test?

 

Foto: infomediabalkan.com

Foto: infomediabalkan.com

Ovaj test prevashodno je zasnovan na pretpostavci o podsvesnom razmišljanju, na osnovu koga kod potencijalnog ispitanika treba da se utvrdi zatečeno psihičko, emotivno i duhovno stanje.

 

Foto: fokuzz.com

Foto: fokuzz.com

Za ovaj kompleksan test koji su godinama mnogi osporavali, Roršah je koristio mrlje od tuša, koje je spontano napravio, bez tendencije da dobije neki određen oblik.

 

Foto: fokuzz.com

Foto: fokuzz.com

Materijal kojim se sprovodi ovaj kompleksan tekst sadrži 10 kartica, od kojih su 5 u crnoj boji, a preostalih 5 u drugim bojama, a na svakoj po jedna mrlja dobijena od tuša koji je nasumice Roršah kapljao po papiru, a potom ga presavio i utiskujući dobio određeni oblik, bolje rečeno, simetričnu, ali nedefinisanu mrlju.

 

Foto: psihologijazasve.wordpress.com

Foto: psihologijazasve.wordpress.com

Prilikom testiranja, od ispitanika se traži da dobro pogleda, a zatim definiše ono što vidi na kartici, odnosno na šta ga ta fleka asocira.

 

Foto: fokuzz.com

Foto: fokuzz.com

Polazna tačka ovog testa jeste pretpostavka da ove nestrukturisane mrlje mogu da izazovu u pojedincu reakciju takvu da podsvesno pronađe sliku koju njegov um prepoznaje i da je kroz priču objasni terapeutu.

 

Foto: fokuzz.com

Foto: fokuzz.com

Na osnovu odgovora koji daju, oni koji odluče da se podvrgnu ovom testu, zaključci se klasifikuju na osnovu formalnih i sadržinskih odlika, a zatim se analiziraju od strane adekvatno obrazovanih i obučenih stručnjaka.

 

Foto: psiholjub.com

Foto: psiholjub.com

Ono na šta se najviše obraća pažnja prilikom testiranja, jeste način opažanja delova mrlje, strukture, detalja, boja, forme, a po najviše stila kojim ispitanik obrazlaže ono što vidi.

 

Foto: elmundo.es

Foto: elmundo.es

Gotovo čitav vek, od kako je Roršah 1921. godine ustanovio ovaj test, naučnike muči pitanje, kako je moguće da ljudi prepoznaju toliko različitih oblika i formi u običnim mrljama od tuša. Neki su pokušali ovaj test da ospore kao neadekvatan i neprimeren, ali činjenica da je, iako kontraverzan i dalje u žiži interesovanja ljudske psihologije.   

 

Foto: en.wikipedia.org

Foto: en.wikipedia.org

Iako je naučnik umro samo godinu dana od kako je osmislio test, njegovo delo je nastavilo da upražnjava važno mesto, hteo neko da prizna ili ne, te je neizostavni deo prilikom analize ličnosti i konstataciji mentalnog stanja pojedinca.

 

Foto: faz.net

Foto: faz.net

Savetuje se da se ovaj test ne rešava samostalno ili preko interneta, jer uz neadekvatnu primenu, može naneti više štete nego koristi, te narušiti objektivnu analizu. Zato se preporučuje da se ovaj test izvodi u kontrolisanim uslovima uz nadzor stručnog lica koje je završilo posebnu obuku za dijagnostiku Roršahovih mrlja.

Naslovna fotografija: SlideShare