Koliko god da je neki film dobar, smešan, da drži pažnju, da nas oduševi muzika ili radnja, ako ne zapamtimo bar jednu rečenicu, ili kraći dijalog, nije to to, je l se slažete? Postoje filmska ostvarenja u kojima su glumci briljirali, ali ipak su nekako brzo ti naslovi otišli u „fade out“. A s druge strane, postoje i oni filmovi, čijih naslova i protagonista ne možemo da se setimo, ali i te kako pamtimo neke replike koje su ušle u legendu. Nekih od njih smo rešili da se podsetimo, garantujemo smeh i zabavu.

 

Foto: medium.com

Foto: medium.com

„Vanity, definitely, my favourite sin“ – Al Pacino, „Devil’s Advocate“.

„Taština, definitivno moj omiljeni greh“ – Al Paćino, „Đavolji advokat“.

 

Foto: wendyeber.wordpress.com

Foto: wendyeber.wordpress.com

„May the force be with You“ –  Jedi greeting, „Star wars“.

„Neka sila bude sa tobom“ – pozdrav džedaja, „Ratovi zvezda“.

 

Foto: quotespics.com

Foto: quotespics.com

„Houston, we have a problem“ – Tom Hanks, „Apollo 13“.

„Hjustone, imamo problem“ – Tom Henks, „Apolo 13“

 

Foto: youtube.com

Foto: youtube.com

„I’ll be back“ – Arnold Schwarzenegger, „Terminator“.

„Vratiću se“, – Arnold Švarceneger, „Terminator“.

 

Foto: youtube.com

Foto: youtube.com

„My name is Bond, James Bond“ – „James Bond“.

„Moje ime je Bond, Džejms Bond“ – „Džejms Bond“.

 

Foto: blogizing.wordpress.com

Foto: blogizing.wordpress.com

„My momma always said: „Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get““ – Tom Hanks, „Forest Gump“.

„Moja mama je uvek govorila: život je kao bombonjera, nikada ne znaš šta ćeš dobiti“ – Tom Henks, „Forest Gamp“.

 

Foto: missbohemia.com

Foto: missbohemia.com

„There’s no place like home“ – Dorothy, „Wizord from Ozz“.

„Ne postoji mesto kao što je dom“ – Doroti, „Čarobnjak iz Oza“.

 

Foto: youtube.com

Foto: youtube.com

“I’m going to make him an offer he can’t refuse” – Marlon Brando, “The Goodfather”.

„Daću mu ponudu koju neće moći da odbije“ – Marlon Brando, „Kum“.

 

Foto: knowyourmeme.com

Foto: knowyourmeme.com

„I see dead people“ – Cole Sear, „Sixth sence“.

„Vidim mrtve ljude“ – Kol Sir, „Šesto čulo“.

 

Foto: pinterest.co.uk

Foto: pinterest.co.uk

„I’m having an old friend for dinner“ – Hannibal Lecter, „The Silence of the Lambs“.

„Dolazi mi stari prijatelj na večeru“ – Hanibal Lektor, „Kad jaganjci utihnu“.

Naslovna fotografija: Baltimore Sports and Life