Veliki engleski naučnik, matematičar, filozof i alhemičar, koji je imao potpuno neuobičajen život. Govorili su za njega da je izuzetno usamljen i posvećen veri i nauci. Svakako bismo ga mogli opisati kao genijalnog čudaka, a evo i zašto.

Pored svih oblasti kojima je dao nemerljiv doprinos, Isak Njutn se bavio i politikom.

U engleski parlament ulazi 1689. godine kao poslanik. Tokom svog jednogodišnjeg mandata, izgovorio je jednujedinu rečenicu i to kada je zamolio da se zatvori prozor, jer je bilo vetrovito napolju.

Napisao je čak 169 knjiga i naučnih radova na temu alhemijskih procesa, koji su mu tokom života izuzetno privlačili pažnju.

Kuriozitet je da ni jedno njegovo  pisanije na temu alhemije nikada nije objavljeno, jer je po tadašnjem zakonu pravljenje zlata i srebra smatrano prevarom.

Da su se njegovi roditelji pitali, Isak Njutn bi postao ništa više do običan farmer.

Rođen je u siromašnoj porodici koja se bavila poljskim radovima. Njegova majka je insistirala da se, nakon što je napunio 17 godina, vrati na imanje, ali je on nije poslušao. Ishod te neposlušnosti je poznat celom svetu.

Njegov otac se takođe zvao Isak Njutn.

Za potrebe eksperimenta, iskoristio je sebe kao zamorče. Kako bi razvio teoriju o uticaju svetla na ljudski vid, gurnuo je sebi vrh igle u oko i podrobno zapisivao ono što je „video“.

Bez obzira što je bio naučnik, Njutn je bio, za to doba, retko pobožan.

Proučavajući Bibliju, napisao je više tekstova o religiji nego o nauci. Bio je mišljenja da zlo i duhovi ne postoje.

Legenda po kojoj mu je jabuka pala na glavu dok je razmišljao o gravitaciji nije tačna.

Istina je da je video jabuku kako pada sa drveta i upravo ta vizualizacija gravitacije mu je pomogla da koncipira fizičke zakone po kojima se i proslavio.

Umro je 1727. godine, a da nije iskusio seksualni čin nikada tokom svog života.

Nema zabeleženih podataka o njegovim emotivnim vezama sa ženama, a u prilog tome ide tvrdnja da je bio veliki usamljenik. Pričalo se još i  da je patio od autizma i bipolarnog poremećaja ličnosti.

Bio je izuzetno tajnovit u svom radu i istraživanju.

Tokom svog života pisao je dosta na temu verske doktrine sa kojom se nije slagao, ali nikad nije želeo da svoja dela objavi jer je bio svestan da su daleko ispred tadašnjeg vremena. Takođe, postoje i brojni naučni radovi koje je sakrivao od očiju javnosti.

Kada je bio dete, majka ga je ostavila i preudala se.

Detinjstvo je proveo sa svojom bakom, jer očuha nije voleo. Neki zapisi govore o tome kako je, kao dete, prema majci gajio mržnju zbog načina na koji se odnosila sa njim.

Izvor slike: yaratilis.com