baribusa_svinja

Babirusa. Može se pronaći u Indoneziji. To je sisar iz porodice svinja, poznat po uvijenim kljovama koje ako ne troši, mogu da porastu toliko da mu probiju lobanju.