Sport, ludost ili ekstremna zabava? Kako biste okarakterisali spuštanje kajakom niz divlje planinske brzake, salta sa motorom ili biciklom i ostale ekstremne fizičke aktivnosti, koje je youtube kanal XTreme Video prikazao i naveo kao 10 sportova koji podižu adrenalin. Neki od vas će se svakako oduševiti i uživati!

Uvodna fotografija: ravemate.weebly.com