Poremećaji ljudske psihe i dalje su tabu tema. Pročitajte o najčudnijim i najređim poremećajima.

  1. Stokholmski sindrom je psihološko stanje koje nastaje onda kada se talac emotivno veže za otmičara, pokazujući znake naklonosti i lojalnosti. Nažalost, ovaj sindrom često razvijaju žrtve nasilja u porodici. Pojam Stokholmski sindrom je uveden nakon avgusta 1973. godine kada su se žrtve otmice u banci u Stokholmu emotivno vezale za otmičare, pravdajući njihove postupke.

1

  1. Lima sindrom je suprotan od Stokholmskog, a javlja se kada otmičar oseti povezanost sa taocem. Sindrom je dobio naziv nakon krize u Peruu u Limi, godine 1996. kada su pripadnici revolucionarnog pokreta sa jedne zabave u ambasadi Japana uzeli oko 100 ljudi kao taoce. Puno taoca, među kojima je bilo i najviših zvaničnika Perua, pa čak i predsednik države, pušteno je u roku od nekoliko dana. Samo je jedna osoba poginula.

3. Diogenov sinrom je poremećaj koji se ispoljava kada osoba ne vod računa o higijeni, zapuštena je i nesaradljiva sa drugim ljudima, često sakuplja nepotrebne predmete i životinje. Naziv potiče od Diodena, grčkog filozofa koji je život proveo u buretu. Često je ovaj sindrom svojstven senilnim starim ljudima.

4. Pariski sindrom je stanje koje se tiče japanskih turista koji dolaze u Pariz. U pitanju je neka vrsta kulturnog šoka, odnosno nerealnog očekivanja od idealizovanog grada sa slika i iz filmova.

4

5. Stendalov sindrom se dešava kada ljudi dožive nervni slom posmatrajući umetničko delo. Događaju im se aritmije, vrtoglavice, konfuzni su, pa čak i halucinirju. Sindrom je dobio naziv po Stendalu koji je u jednom romanu opisao ovakvo stanje koje mu se dogodilo prilikom posete Firenci.

  1. Jerusalimski sindrom je zaprvao napad psihičke konfuzije prilikom posete Jerusalimu. Posetioci padaju u nekakav verski zanos koji uključuje halucinacije i iluzije. Od svih ljudi koji su oboleli od njega, svi su imali prethodnu istoriju nekih drugih mentalnih poremećaja.
  1. Kapgrasova obmana je poremećaj u kojem osoba misli da je njegov supružnik zamenjen nekom drugom, identičnom osobom. Sindrom se javlja kod osoba sa šizofrenijom, demencijom ili onih koji su imali povredu glave.
  1. Fregoli obmana je suprotno stanje od Kapgrasove obmane. Osoba smatra da je više ljudi u stvari jedna osoba, koja se preprušava. Bolest je dobila ime po italijanskom glumcu Lepopoldu Fregoliju koji lako menja izgled u toku jedne predstave.
  1. Kotardova obmana je poremećaj prilikom kog osoba umišlja da je mrtva. Ljudi koji pate od ove obmane veruju da je njihovo meso izgorelo, ili da su izgubili svoju krv i unutrašnje organe. Zbog ove zablude, stavljaju sebe u opasne situacije, jer smatraju da su ionako mrtvi.

9

  1. Duplirana paramnezija je zabluda da se određena lokacija duplira, da postoje dva ista mesta u isto vreme. Najčešće se misli da je duplirana bolnica u kojoj se nalaze.

Izvor:  http://www.peimag.com/top-10-strangest-mental-disorders/