Postoje dokazi za postojanje mnogih drevnih carstava. Mnoga od njih danas pripadaju davnoj prošlosti, a njihovih stanovnika više nema. No, postoje zemlje koje grade svoju savremenu istoriju na temeljima starim vekovima unazad. Spisak koji vam predstavljamo samo je jedan od mogućih spiskova najstarijih zemalja sveta.

 

  1. Egipat (3150-3500. godine p.n.e.): Vladavinu Faraona je započeo kralj Menes i takav tip vladavine u Egiptu je trajao više od 3000 godina. Danas, veliki broj piramida i sfinga postoje kao testament istorije ove zemlje.Egipat
  2. Indija (3000. godina p.n.e.): U dolini Inda započeta je civilizacija koja postoji i dan danas. Indija je danas 7. zemlja na svetu po veličini, a 2. po broju stanovnika. Brojne matematičke formule i sistem računanja potiču baš iz ove zemlje.indija
  3. Etiopija (2500-3000. godine p.n.e.): Iako je Etiopija danas poznata po pustinji, postoje egipatski pisani dokazi uz pomoć kojih saznajemo da je upravo ova zemlja bila najveći trgovinski partner Egiptu.etiopia
  4. Kina (2100-1600. godine pre n.e.): Smatra se je da je Xia dinastija prva kineska dinastija, jer nema dokaza da je postojala neka pre nje. Arheolozi povezuju postojanje ove dinastije sa iskopinama u Erliotu u Henan provinciji gde su pronađene peći za bronzu iz 2000. godine pre n.e.kina
  5. Japan (660 godina pre n.e): Postoji pretpostavka da je Japan osnovao imperator Džimu, a Japanci veruju da ga je rodila boginja Sunca Amateratsu. Istorija Japana je bogata brojnim periodima i za mnoge od njih postoje materijalni dokazi.japan
  6. Iran (625-559. godine pre n.e.): Zemlja koja je kasnije postala tlo velikog Persijskog carstva nastala je prvobitnim ujedinjenjem različitih plemena Medejaca. Od materijalnih dokaza koji postoje kao svedočanstvo starosti Irana su gradovi Qom i Persepolis.Iran
  7. San Marino (301. godina n.e.): Iako je ovaj grad-država najmanji na svetu, isto tako je i jedan od najstarijih. Osnovao ga je Sveti Marin bežeći od progona. Danas postoji zid koji dokazuje starost ovog mesta.sanmarino
  8. Francuska (486. godina n.e.): Severni deo Galije nastanili su Franci koji su pokorili plemena koja su zatekli. Njihov kralj Klodvig I prihvatio je hrišćanstvo, a Franci su prihvatili galsko-romansko nasleđe, te jezik. Klodvig je proglasio Pariz za glavni grad i osnovao je dinastiju Merovinga.francuska
  9. Bugarska ( godina n.e.): Prvo ujedinjenje bugarskih plemena učinio je kan Kubrat, dok je kan Asparuh, nakon pobede Vizantije kod Ongala, osnovao Prvo bugarsko carstvo. Postoje različiti lokaliteti koji dokazuju starost.bugarska
  10. Turska (900. godina n.e.): Za Tursku se vezuje i trojanski rat, no za njen početak se uzima period naseljavanja Anadolije od strane Turaka nomada, što je bio temelj za stvaranje budućeg Osmanskog carstva.turska